Multidisciplinarni program magistrskega in doktorskega izobraževanja s področja uvajanja EPBD
  O PROJEKTU

PARTNERJI PROJEKTA

KONTAKTI

KONZORCIJ

ŠTUDENTSKI PROJEKT

GRADIVA PROJEKTA

 

Učinkovito uvajanje Direktive EPBD in doseganje ciljev EU o obveznem minimalnem deležu OVE v skupni rabi energije do leta 2020 zahteva integralen pristop pri načrtovanje sodobnih energijsko učinkovitih stavb, kar pomeni usklajeno sodelovanje arhitektov, projektantov, izvajalcev in ostalih, ki sodelujejo na projektu. Osnovni namen projekta IDES-EDU je oblikovanje in uvajanje multidisciplinarnega programa magistrskega in doktorskega izobraževanja namenjenega integralnemu načrtovanju stavb ter izvedba teh programov v vseh državah, ki sodelujejo pri projektu. V projekt IDES-EDU je vključenih 17 partnerjev iz 15 držav, od tega 15 priznanih izobraževalnih ustanov, z izkušnjami s področja integralnega načrtovanja stavb.

Veliko število vključenih izobraževalnih ustanov bo omogočilo celovit pregled obstoječih študijskih programov ter oblikovanje kvalitetnega multidisciplinarnega magistrskega in doktorskega izobraževanja, ki bo vključeval praktične vsebine in napredne pristope k izobraževanju. V okviru izobraževalnih aktivnosti je predvidena tudi širša izmenjava študentov in strokovnjakov, tako znotraj posamezne Univerze, države kot tudi med partnerji projekta, ter njihovo medsebojno aktivno sodelovanje.

Za večjo ozaveščenost o nujnosti integralnega načrtovanja stavb bodo v okviru projekta potekale promocijske in predstavitvene aktivnosti med študenti, znotraj oblikovanih nacionalnih konzorcijev, raznih združenj in krovnih organizacij ter preko spletne strani projekta ter v izobraževalnem smislu s pomočjo izvedbe dinamičnega in prilagodljivega izobraževalnega portala ter razvitih izobraževalnih gradiv.

V času trajanja projekta bodo izvedena pilotna izobraževanja, ki naj bi vključevala preko 600 šudentov različnih fakultet in študijskih smeri.
Projekt bomo izvajali od junija 2010 do maja 2013.

 

Uradna spletna stran projekta je http://www.ides-edu.eu/ 

Izjava o odgovornosti:

Avtorji te spletne strani so v celoti odgovorni za njeno vsebino. Stališča niso nujno enaka stališčem Evropske skupnosti. Evropska komisija ni odgovorna za uporabo informacij iz te spletne strani.