LOTZ
Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Ljubljani
Pedagoško, raziskovalno in strokovno delo sodelavcev Laboratorija za okoljske tehnologije v zgradbah, ki deluje na Fakulteti za strojništvo Univerze v ljubljani, je usmerjeno v razvoj tehnologij za učinkovito rabo energije ter izkoriščanje obnovljivih virov v stavbah. Glavna področja raziskav predstavljajo raziskave prenosa toplote in optimiranje delovanja nizko eksergijskih sistemov aktivnega naravnega ogrevanja in hlajenja stavb, razvoj in modeliranje sistemov za pretvarjanje sončne energije za ogrevanje in hlajenje stavb, modeliranje toplotnega okolja v stavbah ter oblikovanje in modeliranje mestnega okolja na osnovi principov zmanjševanja mestnih in uličnih toplotnih otokov. Skupna točka raziskav je ustvarjanje optimalnih razmer za bivanje v skoraj nič energijskih stavbah, ki jih bomo, glede na usmeritve opredeljene v EPBD, gradili po letu 2020.
Ker so poleg tehnoloških ukrepov, za uresničitev tega cilja, potrebna nova in interdisciplinarna znanja, je pedagoško delo v LOTZ usmerjeno v nove študijske vsebine, ki jih sodelavci laboratorija razvijamo tudi v okviru projektov IEE. V študijske procese vključujemo študente različnih strok: študente strojništva, arhitekture in sanitarnega inženirstva, ki sodelujejo v procesih načrtovanja, modeliranja in presoje bivalnega okolja in energijske učinkovitosti. Sodelavci LOTZ smo izdali vrsto publikaciji, ki si jih lahko ogledate in naročiite v spletni knjigarni.
V LOTZ izdelujemo ekspertize s področij termografije in preverjanja tesnosti stavb, senčenja in naravne osvetlitve, elaborate gradbene fizike, energetske preglede in energetske izkaznice stavb, študije izvedljivosti razpršenih kogeneraciskih sistemov in sistemov za izkoriščanje sončne energije, analize blaženja toplotnih otokov v mestih.
informacije in povpraševanje
spletna knjigarna
LOTZ
pedagoško delo
študije in raziskave
projekti