LOTZ
Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Ljubljani
novice in dogodki
študentske strani
poglej v LOTZ
  26.september 2013
Posvet ''Podnebne spremembe in prilagajanje na njih kot poslovna priložnost''; org. Slovenski E-forum; Ljubljana; predavanje''Podnebne spremembe kot izziv za načrtovanje bivalnega okolja''
več na strani IZS: video

  19.september 2013
Delavnica projekta Slovenija znižuje CO2; org. Umanotera; Postojna; predavanje''Pomen vetrne energije v mešanici obnovljivih virov''

  11.september 2013
Izobraževalna delavnica projekta TESSI; org. Univerza v Novi Gorici; predavanje''Energetsko samozadostne stavbe''

  3.september 2013
Zagovor diplomskega dela; Javier Gavilan Moreno ''Thermal responce of free-running buildings''

  3.september 2013
Zagovor bolonskega magistrskega dela; Carlos Villaplana Velasco ''Algorithm for correction of local site weather forecast''

  22.avgust 2013
Mednarodna konferenca SEEP; Maribor; predstavitev ''Experimental verification of the weather-predicted optimization of free cooling with night ventilation''

  9.julij 2013
Zagovor doktorata; Rok Fink ''Vpliv mikroklimatskih razmer in kakovosti zraka v mestnem okolju na zdravje in počutje ljudi s srčno-žilnimi boleznimi''

  25.junij 2013
Delavnica projekta IDES-EDU; Maastricht, predavanje ''Energy production module; Solar collectors''

  21.junij 2013
Zagovor bolonskega magistrskega dela; Sergio Lopez Campillo ''Model of overall efficiency of solar assisted cooling''

  15.maj 2013
Delavnica projekta Leonardo; Ljubljana, Maribor, Koper; predavanje ''Preverjanje toplotnih lastnosti stavb na objektih''

  24.april 2013
Posvetovanje Energetska učinkovitost javnih stavb – kako ukrepati; org KnaufInsulation; predavanje ''Vpliv ozelenjenih gradnikov na mikroklimatske razmere v mestih''

  10.april 2013
Delavnica org. ITECH IAESTE; Ljubljana; Predavanje ''Energijsko samozadostne stavbe in študentski projekt Celica''

  5.april 2013
Delavnica projakta Tempus ENERESE; Niš, predavanje ''Report on education on energy effcient buildings and renewable energy sources utilization Case Slovenia / selected EU countries! ''

  29.november 2012
Delavnica projakta Tempus ENERESE; Novi Pazar, predavanje ''Presentation of research and education activitis of Laboratory for sustainable technologies in buildings''

  11.oktober 2012
Delavnica projekt Izobraževalni program: Organizator podnebnega varstva; org Slovenski e-forum; Šentrupert; predavanje ''Obnovljivi viri energije, potenciali v Sloveniji, Nacionalni načrt za OVE''

  4.oktober 2012
Predstavitev Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi

  24.maj 2012
Razvojna konferenca INTECH-LES; Cerkno; predavanje ''Napredni gradniki zagotavljanja sonaravnega bivanja''

  24.april 2012
Delavnica projekta Slovenija znižuje CO2; org. Umanotera; Kranj; predavanje ''Slovenija znižuje CO2: dobre prakse; Pomen učinkovite rabe energije v občinah in zmanjšanje izpustov CO2''

  12.april 2012
Delavnica projekta Slovenija znižuje CO2; org. Umanotera; Ljubljana; predavanje ''Slovenija znižuje CO2: dobre prakse; Predstavitev področja OVE''

  20.marec 2012
Delavnica projekta Slovenija znižuje CO2; org. Umanotera; Ljubljana; predavanje ''Slovenija znižuje CO2: dobre prakse; Kako do skoraj nič energijskih stavb''