domov
kaj je EI stavbe?
najpogostejša vprašanja
potek usposabljanja
gradivo
o predavateljih
imam
vprašanje !
prijava na usposabljanje
ZAPS skrbi za razvoj dejavnosti arhitekture in urejanja prostora, sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti, daje pobude za sprejem predpisov in standardov s področja arhitekture in pomaga pri njihovi pripravi, zagotavlja uveljavljanje pravil dobre prakse. ZAPS organizira strokovne dogodke, ki promovirajo dobro projektantsko prakso, približujejo stroko širši javnosti, združujejo projektante z gradbeno industrijo, in povezujejo ljudi, ki imajo izkušnje in vizijo kakovostnega sodelovanja v projektantski praksi.
Dobrodošli na portalu neodvisnih izdelovalcev Energetskih izkaznic stavb in vseh, ki bi to želeli postati. Na portalu najdete odgovore na najbolj pogosta vprašanja v zvezi s šolanjem in izdelavo energetskih izkaznic stavb ter strokovno gradivo usposabljanja, ki ga vodita Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) in Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah Fakultete za strojništvo v Ljubljani (LOTZ).

LOTZ deluje v okviru Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Sodelavci LOTZ so vključeni v pedagoški proces na področjih magistrskega in doktorskega izobraževanja na Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za arhitekturo in Zdravstveni fakulteti. Glavna področja raziskovalnega dela so gradbena fizika, energijska učinkovitost stavb, nizko-eksergijski sistemi, tehnologije za izkoriščanje obnovljivih virov energije v stavbah, modeliranje toplotnega odziva stavb in zunanjega okolja v mestih. Na področju strokovnega dela LOTZ intenzivno sodeluje z načrtovalci energijsko učinkovitih stavb in industrijskimi partnerji.
Usposabljanje za izdelovalce Energetskih izkaznic stavb , Izobraževanje za neodvisne strokovnjake , Energetska izkaznica stavbe , Energetske izkaznice