domov
kaj dogaja
tehnologije
monitoring
v medijih
poveži
Za načrtovanje in gradnjo t.i. skoraj nič energijskih stavb, bomo potrebovali ustrezna nova znanja in tesnejše sodelovanje strokovnjakov različnih strok. Projekt IDES-EDU je projekt programa Inteligentna energija za Evropo, katerega cilj je izdelati predmetnik in učna gradiva za magistrski program na področju gradnje takih stavb. V programu, med 15 evropskimi univerzami, sodeluje tudi Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Ena od aktivnosti projekta je tudi zasnova in izdelava samozadostnih bivalnih enot, pri čemer so v Sloveniji sodelovali študentje Fakultete za strojništvo, Fakultete za arhitekturo in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.
Celica je ogrevana s tremi različnimi solarnimi ogrevalnimi sistemi, za oskrbo z električno energijo je vgrajen fotonapetostni sistem. Dodan je tudi sistem za zbiranje deževnice, odpadna voda se čisti v rastlinski čistilni napravi. Zato enota ni priključena na noben javni komunalni sistem. Celico smo zgradili iz petih, funkcionalno povezanih enot, kar zagotavlja zahtevano mobilnost. Vse enote so bile izdelane skupaj z energetskimi sistemi, v sodelovanju z več kot dvajsetimi industrijskimi partnerji, na poligonu v Srednjih Gameljnah pri Ljubljani in konec maja prepeljane na lokacijo v trnovskem parku ob Finžgarjevi ulici v Ljubljani.
Bivanje na 30 m² 

     

V Celici preskušamo tudi nove tehnologije, ki smo jih razvili v okviru Kompetenčnega centra za trajnostno gradbeništvo TIGR. Celica je namenjena prikazu novih energetskih tehnologij in študijskemu delu študentov Univerze v Ljubljani. V njej bodo potekale demonstracije tehnologij za strokovnjake, dijake in učence ter javnost.